Aalto University – First Year student experience

Hôm nay lần đầu tiên mình đi thăm qua Aalto University ở Otaniemi Campus. Trường rộng quá nên chỉ đi qua được một góc của School of Science. Aalto quả không hổ danh là trường đại học hàng đầu Phần Lan ít nhất là về mặt cơ sở vật chất :D. Chứ mặt chất lượng… Read More Aalto University – First Year student experience