Những bài học từ The Voice Vòng Đối Đầu

Sau bốn tập của the voice vòng đối đầu, nếu coi mỗi đội là một mô hình công ty, tôi có thể đúc kết được một vài bài học kinh nghiệm như sau: Làm lãnh đạo Trong kinh doanh, có rất nhiều chủ doanh nghiệp/lãnh đạo bị mắc phải một căn bệnh gọi là “the… Read More Những bài học từ The Voice Vòng Đối Đầu