Những đứa trẻ cute & cool (phần 2)

Đọc thêm Phần 1 Những đứa trẻ dễ thương từ chương trình tài năng Mỹ. 1. Alexa Narvaez (7 tuổi) 2012 Alexa bắt đầu hát từ năm 1 tuổi cùng với cha mình là Jorge. Họ có một channel riêng trên youtube và có rất nhiều fan trên đó, ngay cả một vị giám khảo cũng… Read More Những đứa trẻ cute & cool (phần 2)