Edu talks – Giáo sư Harvard – Phần Lan đã dẫn đầu về giáo dục như thế nào? (Phần 1)

Toner Wagner – một giáo sư nổi tiếng về giáo dục tại trường đại học Harvard, trên con đường tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi: đâu là những kỹ năng cần thiết cho những người trẻ trong xã hội tri thức ngày nay đã đặt chân đến Phần Lan. Ngưỡng mộ bởi hệ… Read More Edu talks – Giáo sư Harvard – Phần Lan đã dẫn đầu về giáo dục như thế nào? (Phần 1)