Tìm việc làm cho sinh viên quốc tế tại Phần Lan

Một vấn đề quan trọng đối với nhiều bạn có ý định du học Phần Lan đó là khả năng kiếm việc làm thêm trong quá trình học và khả năng tìm việc làm chính thức sau khi tốt nghiệp đại học. Về vấn đề kiếm việc làm thêm tôi đã từng đề cập qua… Read More Tìm việc làm cho sinh viên quốc tế tại Phần Lan