Tổng hợp thông tin về du học Phần Lan

Đây là thông tin tổng hợp về du học Phần Lan. Những thông tin này đã được viết cũng khoảng 5 năm rồi nên có khá nhiều thay đổi trong khoảng thời gian này đặc biệt là việc chính phủ Phần Lan đã quyết định thu học phí của sinh viên nước ngoài. Thay vào… Read More Tổng hợp thông tin về du học Phần Lan

Học tiếng Phần Lan hay tiếng Thuỵ Điển

Tiếng Phần Lan và tiếng Thuỵ Điển là hai tiếng quốc ngữ của Phần Lan mà ai cũng phải học cho dù lượng người Phần lan nói tiếng Thuỵ Điển chỉ chiếm khoảng 5% dân số Phần Lan. Mọi biển chỉ dẫn, tên đường, phòng ốc đều được viết bằng hai thứ tiếng này. Quay… Read More Học tiếng Phần Lan hay tiếng Thuỵ Điển