Phần Lan

Chuyện thời tiết

Ở Anh mỗi lần không có chuyện gì để nói người ta thường mang thời tiết ra để lấp khoảng trống trong các cuộc trò chuyện.  Oh, it’s beautiful today hay the weather is awful, depressing… (trời hôm nay đẹp quá, thời tiết thật kinh khủng, ảm đạm…) Ya, it is. I don’t feel like… Continue reading Chuyện thời tiết